• Embedded nRF52 robot 

      Leithe, Endre (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgåva har opphav i arbeider gjort av tekstforfattaren i samhøve med LEGO robot prosjektet. Programvara brukt til komunikasjon i tidligare prosjekt vert gjennomgått, naudsynte forandringar for å bruke den ...