• 3D object tracking using 2D multibeam sonar 

      Leithe, Bjørnar (Master thesis, 2013)
      I dette prosjektet har vi laget en prototype for en styrbar sender som kan brukes som utvidelse av en 2D-sonar utviklet av Norbit Subsea AS. Prototypen skal sammen med ek sisterende sonar-løsning kunne gi data fra et mål ...