• Teater Manu - et unikt teater - med tegnspråk som scenespråk 

      Leirvik, Eirin Josefine (Bachelor thesis, 2020)
      Tegnspråkteater er en teaterform som ikke alle har hørt om, derfor har jeg i denne oppgaven valgt å fokusere på tegnspråkteatret Teater Manu. I denne bacheloroppgaven har jeg undersøkt hvordan Teater Manu bruker tegnspråk ...