• Risikotavle i hjemmetjenesten - synlig arbeid med pasientsikkerhet. 

      Lein, Amalie; Sørbø, Ida Marie (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: I de siste årene har det vært stor oppmerksomhet rettet mot pasientsikkerhet, både nasjonalt og globalt. Per i dag har vi ikke et godt helhetlig bilde av det totale omfanget av uønskede hendelser som finner sted ...