• BIM-modeller i bruksfasen 

   Mæland, Håkon; Leiksett, Robert (Bachelor thesis, 2021)
   Det har i denne bacheloroppgaven blitt kartlagt hvordan en kan bruke BIM-modeller for drift og vedlikehold i helsebyggene. Gjennom arbeidet med oppgaven er det sett på både fordeler og ulemper ved å implementere BIM-modell ...
  • Effektregulering av elbil-lading og smarthus installasjon. 

   Hammer, Kristian; Thomassen, Vegard; Knørr, Filip Storødegård (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med prosjektet er å undersøke om det er mulig å redusere installert effekt i boligblokker med effektregulering av elbil-lading. Norconsult ønsker hjelp fra studentene til å finne løsninger for å få ned den ...
  • FPLD leverandører på verdensbais : en grunnleggende oversiktsundersøkelse 

   Leiknes, Halgeir (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2001)
   Denne rapporten er et forsøk på å gi litt generell informasjon om forskjellige FPLD produsenter og hva denne teknologien inneholder. Denne rapporten er laget på bakgrunn av opplysninger hentet fra informasjon på nettet til ...
  • FPLD leverandører på verdensbasis i 2005: en oversiktsundersøkelse 

   Leiknes, Halgeir (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2005)
   Denne rapporten er et forsøk på å gi litt generell informasjon om forskjellige FPLD produsenter og hva denne teknologien inneholder. Denne rapporten er laget på bakgrunn av opplysninger hentet fra informasjon på nettet ...
  • FPLD leverandører på verdensbasis i 2006: en oversiktsundersøkelse 

   Leiknes, Halgeir (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2006)
   Anvendelsen av FPLD kretser har økt sterkt de siste årene. Særlig innen prototype utvikling er disse integrerte kretsene et nyttig utviklings verktøy. Denne rapporten er utviklet for å få en liten oversikt over dagens ...
  • Studenters opplevelse av egen og andres bruk av bærbar datamaskin i forelesninger 

   Leiknes, Halgeir; Volden, Frode Strand; Røise, Tom (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Denne studien har sett nærmere på studenters bruk av egen bærbar datamaskin (heretter kalt PC) i en forelesningssituasjon. Vi har sett på studenters begrunnelse for bruk og faktiske anvendelse av PC. Studien ble gjennomført ...
  • Use of accelerometers for shock and impact detection on LPG canisters 

   Skjæret, Hermann; Najjar, Mustafa (Bachelor thesis, 2022)
   Skadede gassbeholdere kan utgjøre en potensiell fare, spesielt om de er fylt med brennbar eller giftig gass. På grunn av risikoen disse skadde beholderne utgjør er formålet med denne oppgaven å undersøke om akselerometer ...