• Et Energimarked i Endring 

      Leholt, Markus Kalberg (Bachelor thesis, 2017)
      Hensikten med denne oppgaven er å gi et innblikk i en energiindustri som opplever endringer i form av nye aktører som sol, vindkraft og industrielle pellets. Disse energikildene presser de tradisjonelle energikildenes ...