• Reviewsers 

      Reiss-Jacobsen, Haakon; Legernæs, Håkon; Piatkowski, Maciej (Bachelor thesis, 2018)
      Prosjektet går ut på å lage et forbrukerdrevet sosialt nettverk, hvor brukere kan lese og skrive anmeldelser for konsumentprodukter. Under arbeidet utarbeidet vi en ny måte å strukturere anmeldelser på, kalt ”Progressive ...