• Simplified Loss Model for Offshore Wind Farms 

      Lea, Eivind Nervik (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven presenterer en standardisert tapsmodell for å analysere de elektriske tapene i fordelingskablene i HVAC offshore vindanlegg. En slik modell kan brukes for mer korrekte marginalkostnad(LCoE) utregninger ...