• Nytt løp ved Oslofjorden ved bruk av TBM som drivemetode 

      Lawton, Marcus Fritzøe (Master thesis, 2014)
      Det planlagte nye løpet ved Oslofjordtunnelen blir prosjektert for driving med boring og sprengning. Samtidig finnes det mye data fra drivingen av dagens løp som gir et godt grunnlag for å lage en sammenligning av driving ...