• Trykkbrudd i høyfast lettbetong med tøyningsgradient 

      Hammer, Aleksander; Lauvsland, Håvard (Master thesis, 2018)
      Tidligere forskning under DACS-prosjektet har konkludert med at høyfast lettbetong med Stalite som tilslag, har vist mer duktil oppførsel enn forventet [1]. Det har derfor blitt pekt på et behov for videre forskning på ...