• Syntese av komplekse oksider med pulset laser deponering 

      Lauvmo, Stig (Master thesis, 2006)
      Norges første pulset laser deponerings (PLD) lab ble påbegynt høsten 2005 av NTNU i samarbeid med Sintef og ble ferdigstilt våren 2006. Pulset laser deponering brukes til deponering av komplekse oksider som SrRuO3(SRO) og ...