• Selvfremstilling og kjønn i treningskultur på Instagram 

   Lauritsen, Ingrid Kalin (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven undersøker jeg om det finnes noen sammenheng mellom endringer i kjønnsnormer og i media, og videre om nye medier og opinionsledere faktisk skaper mulighet for endring innen kjønnsstrukturer. Jeg har valgt ...
  • Transkjønn i idrett En studie av kjønnsforståelser, dilemmaer og tiltak 

   Lauritsen, Ingrid Kalin (Master thesis, 2021)
   Dette prosjektet har som formål å undersøke hvilke forståelser av transkjønn som finnes i den norske idretten. Jeg analyserer hva norske idrettsledere tenker og mener om transtematikk, og har gjennomført kvalitative intervju ...