• Insomnia and risk for cardiovascular disease 

      Laugsand, Lars Erik Sande (Doctoral Theses at NTNU, 1503-8181; 2012:100, Doctoral thesis, 2012)
      Insomni og risiko for hjerte- og karsykdom Forskning som har blitt utført det siste tiåret har gitt resultater som taler for at dårlig søvn og søvnlidelser bidrar til utvikling av hjerte- og karsykdom. Insomni er definert ...