• Common mental disorders and disability pension: Gender differences in risk 

   Lassemo, Eva (Doctoral theses at NTNU;2017:361, Doctoral thesis, 2017)
   Alminnelige psykiske lidelser og uføretrygd. Kjønnsforskjeller i risiko: Bakgrunn Anslagsvis 10-15% av befolkningen sliter til enhver tid med depresjon. Så mange som 90% blir i løpet av livet eksponert for potensielt ...
  • Foster parents' needs, perceptions and satisfaction with foster parent training: A systematic literature review 

   Kaasbøll, Jannike; Lassemo, Eva; Paulsen, Veronika; Melby, Line; Ose, Solveig Osborg (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This current systematic literature review aims to examine what is known about foster parents' needs, satisfaction and perceptions of foster parent training. A systematized search in relevant databases resulted in 13 ...
  • Kartlegging spørsmål fra lhbtiq-ungdom, ung.no 

   Lassemo, Eva; Sand, Kari; Tøndel, Gunhild (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2020)
   Målet med dette prosjektet var å kartlegge hvordan normbrudd knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika er framstilt i spørsmål og redaksjonelt innhold på ung.no. Et utvalg på ...