• Folk eller fag? Samfunnsfaglærernes motivasjon for faglig utvikling. 

      Larsen, Viktoria Nordstrøm (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne masteroppgaven er å bidra til mer innsikt i lærernes motivasjon for faglig utvikling, og dermed bidra til kunnskap om hvordan man kan styrke denne motivasjonen. Fokuset er spesielt rettet mot samfunnsfaglærere. ...