• Forbedret Duktilitet av LWAC ved Bruk av Stål Fiber: Trykk 

      Larsen, Tor Jørgen (Master thesis, 2014)
      Dette arbeidet har blitt gjort er en dal av jakten på å finne de beste handlingene for å forbedre den dårlige duktiliteten til betong med lett-tilslag. I dette spesifikke arbeidet har effekten av å tilsette stålfibrer ...