• Mellomlederes opplevelse av sosial støtte - Fordi om vi er ledere, så er vi ikke mer enn mennesker vi heller 

   Larsen, Tina (Master thesis, 2015)
   Studiens problemstilling er: • Hvordan opplever mellomledere den sosiale støtten fra sin leder? Bakgrunn: Hensikten med denne masteroppgaven er å sette fokus på betydningen av sosial støtte for ledere ved å innhente ...
  • Stedskvaliteter for alle? 

   Larsen, Tina (Master thesis, 2021)
   Norge har behov for fremveksten av nye kunnskapsintensive næringer for å takle de omfattende samfunnsutfordringene vi kommer til å møte på i årene framover og hvor vi skal omstille oss til et grønnere og mer bærekraftig ...