• Pre-rotation of inlet flow for a reversible pump turbine in pump mode 

      Larsen, Rune H. (Master thesis, 2019)
      Pumpekraftverk er et utmerket verktøy for å balansere energinettet og å utnytte fornybare energikilder mer effektivt. Ettersom elektrisk energi må bli brukt samstundes som det blir produsert, gir pumpekraft-teknologi muligheten ...