• Organisasjonskultur; nøkkelen til etterlevelse blant sykepleiere? 

      Larsen, Maren Røed (Bachelor thesis, 2021)
      SAMMENDRAG Innledning: Denne fagartikkelen tar for seg hvordan organisasjonskulturen og dens egenskaper kan påvirke hvordan sykepleiere etterlever den kunnskapsbaserte prosedyren for å administrere legemiddelet Amiodaron. ...