• Textiles and Connections 

      Larsen, Kristina (Bachelor thesis, 2018)
      Oppgaven søker å finne koblinger mellom tekstiler og samfunn, minner/fortiden, og mennesker. Den har fokus på tre tekster: Silas Marner av George Eliot, "Abby's Year in Lowell" fra The Lowell Offering, og "Everyday Use" ...