• On Fire - A Location Based, Cardiovascular Exergame 

   Davidsen, Mats Elias; Larsen, Henrik Finnerud (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven bidrar til NTNUs forskning på aktive videospill (exergames) som en del av Game Technology for Health (GT4H) nettverket. Et lavt nivå av fysisk aktivitet er et økende problem i dagens samfunn, da dette ...
  • On Fire - A Location Based, Cardiovascular Exergame 

   Davidsen, Mats Elias; Larsen, Henrik Finnerud (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven bidrar til NTNUs forskning på aktive videospill (exergames) som en del av Game Technology for Health (GT4H) nettverket. Et lavt nivå av fysisk aktivitet er et økende problem i dagens samfunn, da dette ...