• Automatic stock market trading based on Technical Analysis 

   Larsen, Fredrik (Master thesis, 2007)
   The theory of technical analysis suggests that future stock price developement can be foretold by analyzing historical price fluctuations and identifying repetitive patterns. A computerized system, able to produce trade ...
  • Fap 2D: Dimensjonering av komponenter av stål 

   Larsen, Fredrik (Master thesis, 2011)
   Denne rapporten presenterer det arbeid som er gjort ved videreutvikling av et program for plane rammekonstruksjoner kalt fap2D. Det forelå allerede en versjon av dette programmet som er utviklet gjennom masteroppgaver de ...
  • Hjulopphengs rig for virtuell og fysisk dynamisk testing 

   Larsen, Fredrik (Master thesis, 2016)
   Som følge av at faget TMM4155 - Produktutvikling og materialer skulle bli oppdatert, hadde ansvarlig for kurset, Terje Rølvåg ønske om å lage nytt undervisningsopplegg. Dette skulle inneholde mer praktiske oppgaver, og et ...
  • System for nær sanntid ruteovervåkning 

   Larsen, Fredrik (Master thesis, 2006)
   Tradisjonelt oppleves kollektivtjenester som et dårligere alternativ til å kjøre egen bil. Miljøargumenter hjelper heller ikke spesielt med å få folk til å kjøre mer kollektivt. For å få folk til å sette igjen bilen hjemme ...