• Microsoft Modern Workspace 

      Lien, Magnus Reitan; Larsen, Eskil Uhlving (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgaven tar for seg en bedrift med en tradisjonell arbeidsflate. Bedriften har en IT-strategi som sier «Cloud first» og ønsker en moderne arbeidsflate. Oppgaven beskriver hvordan den nye arbeidsflaten bygges opp i ...