• Safety performance indicators in shipping 

      Larsen, Eivind (Master thesis, 2022)
      Skipsfartsnæringen er en sentral aktør i det globale samfunnet når det gjelder transport av varer og personell. Næringens omfang og egenart skaper betydelig risiko knyttet til sikkerhet, eiendeler og miljø, samt kommersielle ...