• Optimalisering av Geografiske Data for Visualisering 

      Breunig, Peter Andreas; Larsen, Eirik Rosvold (Master thesis, 2005)
      Geo2000 er et stort pÂgÂende prosjekt, der Statoil har vÊrt oppdragsgiver for Systems in Motion siden Âr 2000. Prosjektet gÂr ut p visualisering av store mengder geogra ske data i form av store omrÂder som for eksempel ...