• Faktorer som påvirker måloppnåelse i BREEAM-NOR-prosjekter 

      Larsen, Caroline Gjøsund (Master thesis, 2018)
      Global oppvarming er en av de største utfordringene menneskene står ovenfor i dag. Videre er bygningssektoren ansvarlig for store deler av verdens drivhusgassutslipp og energiforbruk. Som følge av den globale oppvarmingen ...