• Using Multivariate Methods To Predict Financial Default 

      Larsen, Ada Skarsholt (Master thesis, 2019)
      Fintech er en voksende bransje for banker og andre virksomheter som tilbyr lån, forsikring, kunderådgiving og andre finansielle tjenester. Et viktig aspekt er hvordan data om kunder og tjenester bør analyseres for å gi de ...