• Effekt av endringer i byggeprosjekter 

      Larsen, Øyvind Utne (Master thesis, 2010)
      Denne masteroppgaven tar for seg ulike produksjonssystem, blant annet Kritisk linje-metoden (KLM), og LeanConstruction med spesielt vekt på Last Planner System. Det gjøres en vurdering av disse systemene, og hva som er ...