• Sidemålsundervisning = norskundervisning 

      Langvatn Aakre, Stian (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven undersøker jeg undervisningspraksisen og holdningene til to norsklærere, og hvordan dette kan påvirke holdningene til nynorsk hos elevene. Undersøkelsen er fra to skoler som har nynorsk som sidemål. ...