• Bærekraftig utnyttelse av slam fra landbasert lakseoppdrett 

      Myren-Smørholm, Mathias; Langvandsbråten, Anders (Bachelor thesis, 2022)
      Fiskeoppdrett på land har mange fordeler for både miljøet og fisken. Når oppdrett foregår på land gir det mulighet til å rense avløpsvannet og ta ut næringstoffer. Disse næringstoffene blir omtalt som fiskeslam. Målet med ...