• Økonomisk analyse av betalingsmetoder for hurtigladestasjoner 

      Langseth, Runar (Master thesis, 2015)
      I denne oppgaven foretas i hovedsak en kvantitativ undersøkelse av økonomien til ladestasjoner for elbiler. Oppgaven baserer seg på data samlet gjennom en spørreundersøkelse gjennomført for elbilister. I tillegg er det ...