• Kostnadssammenligninger av slakkarmerte og spennarmerte flatdekker 

      Langen, Kjersti (Master thesis, 2010)
      Flatdekker er armerte betongdekker direkte opplagt på søyler, uten bruk av bjelker. Armeringen kan bestå av enten slakkarmering eller spennarmering. Ved bruk av spennarmering er det vanligvis nødvendig å bruke litt ...