• Hedgefond: en analyse av prestasjoner og diversifiseringsegenskaper 

      Langø, Gry (Master thesis, 2017)
      Denne oppgaven har som formål å analysere et utvalg hedgefondsstrategier i perioden 1998 til og med 2016, med hensyn på avkastning, risiko og diversifiseringsegenskaper. Hedgefond hevdes å ha god diversifiseringseffekt, ...