• Kvinner til sjøs: seksuell uorden og disiplinering 

      Bolsø, Agnes; Mühleisen, Wencke; Langåker, Lise (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i underrepresentasjonen av kvinner i maritim sektor om bord på skip. Vi har studert hva seksualitet kan bety i prosessen med å annetgjøre kvinner i denne sektoren av norsk økonomi. I ...