• Hvilke legekvalifikasjoner er det behov for ved øyeblikkelig hjelp døgnopphold i den norske kommunehelsetjenesten? 

   Strand, Aasta Marie Sveino; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil J.; Teige, Berit Kvalsvik; Hole, Torstein (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) er et nytt behandlingstilbud for pasienter som trenger akutt medisinsk behandling i den norske kommunehelsetjenesten. Hensikten med studien var å få innsikt i hvilke kvalifikasjoner ...
  • Nurses' experiences of compassionate care in the palliative pathway 

   Tarberg, Anett Skorpen; Landstad, Bodil J.; Hole, Torstein; Thronæs, Morten; Kvangarsnes, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Aims and objectives The aim was to explore how nurses experience compassionate care for patients with cancer and family caregivers in different phases of the palliative pathway. Background Compassion is fundamental ...