• Risikofordeling ved ombruk av byggematerialer 

      Landenget, Julie Lislevatn (Master thesis, 2021)
      Villighet til å møte klimautfordringene kan gjenspeiles i målsetninger både nasjonalt og globalt. Nasjonalt har Norge meldt sitt mål om å kutte klimagassutslipp med minst 50%, fra nivået i 1990. Byggebransjen er en av de ...