• Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2010 

   Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Reidar (NINA rapport;603, Research report, 2011)
   Avlsprogrammet for fjellrev starta i den nåverande forma i 2005 på avlsstasjonen på Sæterfjel-let (Oppdal). Her er avlsprogrammet basert på maksimering av trivsel for dyra, med store inn-hegningar i naturleg fjellrevhabitat ...
  • Bevaringsbiologi - Fjellrev i NINA 2005 

   Landa, Arild Magne; Strand, Olav; Kvaløy, Kirsti; van Dijk, Jiska Joanneke; Eide, Nina Elisabeth; Herfindal, Ivar; Linnell, John Durrus; Andersen, Roy (NINA rapport;102, Research report, 2005)
   Fjellrev Alopex lagopus er en av de mest utrydningstruede pattedyr i Norge og det er stort be-hov for kunnskap både om direkte og underliggende årsaker til fjellrevens tilbakegang så vel som mulige tiltak. ”Overvåkningsp ...
  • Bevaringsbiologi. Fjellrev i NINA 2006 

   Landa, Arild Magne; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Herfindal, Ivar; Strand, Olav; Andersen, Roy; van Dijk, Jiska Joanneke; Kvaløy, Kirsti; Linnell, John Durrus (NINA rapport;, Research report, 2006)
   Fjellreven Alopex lagopus er kritisk truet i Fennoskandia. Det er iverksatt overvåking, ulike be-varingstiltak samt forskning for å forklare den vedvarende tilbakegangen i Norge, Sverige og Finland. Denne rapporten oppsummerer ...
  • Genetic Basis of Variation in Litter Size in Scandinavian Arctic Fox (Vulpes lagopus) 

   Rud-Johansen, Live (Master thesis, 2018)
   The environment is in constant change, where rapid shifts is often due to human interference. To understand the mechanisms driving phenotypic change in ecologically important traits, knowledge of the genetic basis of these ...
  • Genetic consequences of conservation action: Restoring the arctic fox (Vulpes lagopus) population in Scandinavia 

   Hemphill, Elisa June Keeling; Flagstad, Øystein; Jensen, Henrik; Norén, Karin; Wallén, Johan Fredrik; Landa, Arild Magne; Angerbjörn, Anders; Eide, Nina Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The Arctic fox (Vulpes lagopus) population in Fennoscandia experienced a drastic bottleneck in the late 19th century as a result of high hunting pressure. In the 1990s, despite nearly 70 years of protection, the population ...