• Monitoring of Composite Repair on Risers 

      Lamvik, Kaja Sofie (Master thesis, 2019)
      Denne studien var utført i samarbeid med Kongsberg Ferrotech, som utvikler en autonom robot som skal utføre komposittreparasjoner på offshore stigerør. Ved å utvikle en slik effektiv reparasjonsprosess har komposittreparasjoner ...