• Søk og lær 

      Hynne, Astrid Bjørnerheim; Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger (Sykepleien, Journal article, 2007)