• Effekt av Hjort (Cervus elaphus) på Plantediversitet i Boreal Skog 

      Lajord, Marie (Master thesis, 2019)
      En viktig utfordring i økologi er og forstå hvordan hjortevilt kan påvirke plantediversitet i boreal skog, spesielt siden hjorteviltbestanden i Norge har økt til et historisk høyt nivå. Hjortens (Cervus elaphus) påvirkning ...