• Effektivisering av e-handel gjennom bruk av RFID 

      Bye, Eystein; Lagim, Stein (Master thesis, 2005)
      I dag har vi mange måter å betale for varer på. Vi kan handle med kontanter, kreditt/debetkort, mobiltelefon og internett for å nevne de mest brukte. Problemet med m-handel er å få tjenesteleverandører og en kundemasse ...