• Deus Ex Machina: Synchronization Strategies in Mixed Music 

   Lacroix, Mathieu (Doctoral theses at NTNU;2022:3, Doctoral thesis, 2022)
   Summary Due to the live nature of mixed music, synchronization is a quintessential challenge. This thesis proposes to classify and discuss synchronization by introducing the concept of a synchronization strategy. This ...
  • Musiker eller entreprenør? 

   Peebles-Christensen, Gaël (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven skal jeg prøve å besvare problemstillingen: Hvorfor bør musikere anse seg selv som entreprenører som følge av digitaliseringen og hva er årsaken til at de ikke gjør det? Som følge av digitaliseringen av ...
  • Musikk og døvhet 

   Leirvik, Amalie (Bachelor thesis, 2022)
   En sosial utfordring vi står ovenfor i dag er at døve og hørselshemmede blir ekskludert og isolert i det norske samfunnet, og at den hørende verden dominerer i alle sosiopolitiske og institusjonelle ledd. På scenen, i det ...
  • Musikklytting som immunogen adferd 

   Eikeland, Sebastian Johnston (Bachelor thesis, 2022)
   Koronapandemien har snudd opp ned på hverdagen, og mange land har innført svært inngripende tiltak for å stoppe spredning av viruset. Etter to år med pandemi er det naturlig å stille spørsmål om hvilken effekt «den nye ...
  • The Producer/Composer - The hybridization of roles and how it affects production and composition of contemporary music 

   Lacroix, Mathieu (Master thesis, 2016)
   The world of composition and music production has been quickly changing in the last 20 years especially with the democratization of digital technology. This project seeks to illuminate these new practices and how they ...