• Passive indeksfonds effekt på aksjekorrelasjoner 

   LaCasce, Johannes Mauritzen; Lillethun, Jens; Rynning-Tønnesen, Carl Martin (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven studerer effekten av investeringer i tradisjonelle indeksfond og ETF-er på korrelasjoner mellom underliggende aksjer i amerikanske indekser. En månedlig regresjonsmodell brukes til å vise at kapitalstrøm til ...
  • Passive indeksfonds effekt på aksjekorrelasjoner 

   LaCasce, Johannes Mauritzen; Lillethun, Jens; Rynning-Tønnesen, Carl Martin (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven studerer effekten av investeringer i tradisjonelle indeksfond og ETF-er på korrelasjoner mellom underliggende aksjer i amerikanske indekser. En månedlig regresjonsmodell brukes til å vise at kapitalstrøm til ...
  • Passive indeksfonds effekt på aksjekorrelasjoner 

   LaCasce, Johannes Mauritzen; Lillethun, Jens; Rynning-Tønnesen, Carl Martin (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven studerer effekten av investeringer i tradisjonelle indeksfond og ETF-er på korrelasjoner mellom underliggende aksjer i amerikanske indekser. En månedlig regresjonsmodell brukes til å vise at kapitalstrøm til ...