• Å endre et destruktivt klassemiljø 

      Lønstad, Hanna Kristine (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan norske ungdomsskolelærere jobber for å endre destruktive klassemiljøer. Oppgaven er en kasusstudie, basert på kvalitative intervjuer av to ungdomsskolelærere. Ved hjelp av resultatene ...