• Referanseimplementering av Checkpoint Service API ved bruk av Heartbeat 

      Lund, Ingunn; Lønningen, Anja Karense (Master thesis, 2005)
      Det eksisterer per i dag ingen implementasjon av standard grensesnitt for å tilby høytilgjengelige systemer i kombinasjon med standard maskinvareplattformer, mellomvare og tjenesteapplikasjoner. Dette medfører at programvaren ...