• Levedyktige investeringer 

      Lønne, Henrik Kindseth (Master thesis, 2010)
      Denne oppgaven omhandler levedyktige investeringer og ser på teori og praksis i forbindelse med vurdering av levedyktighet. Finansdepartementet har utformet en rammeavtale som er inngått med, per i dag 5, utvalgte ...