• "Hvis en våger å være, lærer en mer" 

      Løkken, Marte Johansen (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne studien har vært å undersøke subjektive opplevelser om hvordan det oppleves for ulike teammedlemmer å være åpen og dele sårbarhet i team på arbeidsplassen, og hvilke implikasjoner dette kan ha med tanke ...