• Dynamisk simulering av maskingevær med "softmount" innfesting. 

      Løken, Ola (Master thesis, 2015)
      Vinghøg AS er et norsk selskap innen forsvarsindustrien som selger utstyr og systemløsninger til militære formål. Deres arbeid er knyttet til fjernstyrte våpenstasjoner, elektrooptiske sikte-, ildgivnings- og overvåkningssystemer ...