• Fatigue loads in a Francis turbine runner 

   Lødemel, Eirik (Master thesis, 2019)
   Utvidelsen av fornybare energikilder i det europeiske energimarkedet fører til en økende etterspørsel etter regulerbare energikilder som kan stabilisere nettfrekvensen. Vannkraft kan fungere som en regulerbar energikilde, ...
  • Fatigue loads in a Francis turbine runner 

   Lødemel, Eirik (Master thesis, 2019)
   Utvidelsen av fornybare energikilder i det europeiske energimarkedet fører til en økende etterspørsel etter regulerbare energikilder som kan stabilisere nettfrekvensen. Vannkraft kan fungere som en regulerbar energikilde, ...
  • Fatigue loads in a Francis turbine runner 

   Lødemel, Eirik (Master thesis, 2019)
   Utvidelsen av fornybare energikilder i det europeiske energimarkedet fører til en økende etterspørsel etter regulerbare energikilder som kan stabilisere nettfrekvensen. Vannkraft kan fungere som en regulerbar energikilde, ...