• Hvordan Skape lean i Skanska Husfabrikken 

      Løberg, Merete Kolstad Kværnæs, Rolf Christian (Bachelor thesis, 2019)
      Bachelor oppgaven ble valgt høsten 2018. Vi ønsket å skrive en oppgave innenfor den næringen vi selv jobber i og som vi kjenner godt fra før. Byggenæringen har i mange år har har hatt lavere produktivitetsvekst enn mange ...